افرادی که کتاب ebooks را می‌خوانند ، بیشترمطالعه میکنند

0

بنیاد ملی هنرهای آمریکا عادت‌های مطالعه آمریکا را در سال ۲۰۱۷ بررسی کرد و گزارشی جدید صادر کرد .

 

آنها دریافتند که بزرگسالانی که ebooks رامی خوانندوبه audiobooks گوش می دهنددرهرسال بیشترین کتاب رامصرف می کنند:#بطورمتوسط از هر10نفر چهارنفرکتاب چاپی مطالعه میکنند…خواندن کتاب درحال واگذاری خودبه گوش دادن به کتاب های الکترونیکی است..# نظرسنجی از خوانندگاندر این نظرسنجی ، 44.5 درصد از بزرگسالان گفتند: که آن‌ها به خواندن و گوش دادن کتاب در قالب های دیجیتالی علاقه دارند و تنها25.1 درصد از بزرگسالان کتاب‌های چاپی را می‌خوانند .((50.6 0/0 درصداز افرادی که کتاب دیجیتالی میخوانند و دیجیتالی گوش میدهند ، گفتند که تنها ebooks را می‌خوانند)) ،این گزارش محصول جانبی یک نظرسنجی است که در سال ۲۰۱۷ توسط گروهی از ۱۵۰۰ نفر انجام شد . من فکر می‌کنم مهم است که توجه داشته باشیم که از زمان تجزیه و تحلیل داده‌ها ، فروش audiobook منفجر شده‌است .

مطالعه مرکز تحقیقات پیو در اوایل سال جاری نشان داد که تعداد بزرگسالانی که در سال گذشته از audiobooks استفاده کرده‌اند از دوره ۲۰۱۸ ۶ درصد بالا رفته‌اند .

داده‌ها از ناشران این روایت را پشتیبانی می‌کنند . انجمن ناشران آمریکا نیز از اوایل سال جاری نشان داد که فروش of دانلود شده از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به ۳۷ % رسید و سومین سال متوالی رشد دو رقمی را برای این گروه تعیین کرد . در بریتانیا ، ناشران افزایش مشابهی را اظهار کرده‌اند و میزان فروش in را حتی در حالی که فروش کتاب‌های چاپی کاهش‌یافته است ، ذکر کرده‌اند #چندمطلب دیگرازگزارش:خوانندگان جوان ، به خصوص آن‌هایی که در سنین 18 تا 24 هستند ,بیشتر از سایر گروه‌هاکتاب دیجیتال میخوانند .
آمریکایی‌های مسن بدون توجه به فرمتی که از آن استفاده می‌کنند ، کتاب چاپی را به طور کلی بیشتر از خوانندگان جوان مطالعه می کنند..“رمان یا داستان های کوتاه یاآثارشرح حال,تاریخ,ومذهب,بیشتربه چاپ میرسند..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.