آرشیو ماهانه

تیر ۱۳۹۹

بهترین کتاب زبان اصلی در صنعت خودرو

کتاب  خارجی صنعت خودرو  شرح توضیحات محصول فناوری جدید اتومبیل از آمادگی شغلی برای افرادی که مایل به دنبال شغل در صنعت خودرو هستند ، پشتیبانی می کند. سازماندهی شده در مناطق تست ASE…