دانلود رمان 28Summers زبان انگلیسی

رمان انگلیسی  28Summers  توسط نویسنده الین هیلدبرن    پرفروش نیویورک تایمز از تابستان '69: رابطه عاشقانه مخفی آنها برای ده ها سال به طول انجامیده است - اما این ممکن است…