دروس رشته عمران در دانشگاه های دنیا

0

دروس رشته ی مهندسی عمران در خارج از کشور ، چارت درسی رشته عمران در دنیا ، اطلاعات رشته مهندسی عمران و همینطور اطلاعات عمومی رشته عمران و دروس رشته عمران در دانشگاه های دنیا در سطح جهان را می توانید در ادامه مشاهده کنید. این اطلاعات شامل واحد های رشته ی عمران در دنیا و تمامی مواردی هست که در سطح جهانی توسط سایت های معتبر خارجی داده شده است. با ما همراه باشید.

دروس ارائه شده رشته مهندسی عمران در دنیا

مهندسی عمران

شیوه دروس ارائه شده رشته ی عمران در دانشگاه های دنیا به دو روش تقسیم می شود که در روش  اول رشته ی عمران به صورت معمول شامل 52 واحد ارائه می شود اما این حوزه شامل یک رشته فوق برنامه ای هم ( روش دوم ) می باشد که دارای 60 واحد است ، در بخش زیر جزئیات هر دو نوع ارائه شده را برای شما تشریح می کنیم. چارت درسی رشته عمران نیز در جداول پایین صفحه آمده است که انتخاب بین این دروس در بین این دو روش ارائه متفاوت است.

روش اول : ارائه به صورت معمول کلیه واحدها  52 واحد است شامل :

(الف) 46 واحد به صورت اجباری از بخش A است.

(ب) 6 واحد اختیاری از ترکیب جداول B1 و B2 که البته حداقل 4 واحد از قسمت B2 باید برای برای دانشجویان برگزیده تر باشد.

یا

ارائه رشته به صورت فوق برنامه ای شامل :

روش دوم : کلیه واحد ها 60 واحد ، شامل 46 واحد از چدول A که اجباری است. و

(ب) 14 واحد اختیاری  از ترکیب چارت جدول B1 و B2 ، که حداقل 8 واحد از قسمت B2 برای انتخاب واحد افراد برتر درسی ضروری است.

انتخاب واحد از جداول چارت درسی رشته عمران با قوانین بالا در سال 2019 انجام می شود و خود جداول با دروسی که در آنها هستند را در پایین می توانید مشاهده نمایید. برای دسترسی به منبع اصلی این اطلاعات کلیک کنید.

دروس ارائه شده رشته مهندسی عمران در دنیا

بخش A : دروس اجباری

سال اول ، 4 واحد از زیر انتخاب می شود : 

Course Code Units Course Title
ENGG1100 2 Engineering Design
ENGG1200 2 Engineering Modelling & Problem Solving
ENGG1211 4 Engineering Design, Modelling & Problem Solving [1]

و انتخاب 4 واحد از زیر

Course Code Units Course Title
[ MATH1051 2 Calculus & Linear Algebra I [2]
[ MATH1071 2 Advanced Calculus & Linear Algebra I
[ MATH1052 2 Multivariate Calculus & Ordinary Differential Equations
[ MATH1072 2 Advanced Multivariate Calculus & Ordinary Differential Equations

و

Course Code Units Course Title
ENGG1400 2 Engineering Mechanics: Statics & Dynamics

سال دوم ، نیم سال اول

Course Code Units Course Title
CIVL2135 2 Environmental Issues and Sustainability in Engineering
CIVL2330 2 Structural Mechanics
CIVL2410 2 Sustainable Transport Engineering – Traffic Analysis
CIVL2530 2 Probability and Statistics in Engineering

سال دوم ، نیم سال دوم

Course Code Units Course Title
CIVL2131 2 Environmental Fluid Mechanics
CIVL2210 2 Soil Mechanics
CIVL2340 2 Design of Steel Structures
CIVL2360 2 Design of Concrete Structures

سال سوم ، نیم سال اول 

Course Code Units Course Title
CIVL3140 2 Hydraulics of Engineered and Natural Waterways
CIVL3210 2 Geotechnical Engineering
CIVL3340 2 Structural Analysis

سال سوم نیم سال دوم

Course Code Units Course Title
CIVL3141 2 Hydrology and Hydrological Risk
CIVL3350 2 Integrated Structural Design
CIVL3420 2 Sustainable Transport Engineering – Planning and Design
CIVL3510 2 Project Management with Building Information Modelling

سال چهارم ، نیم سال اول

Course Code Units Course Title
CIVL4514 2 Integrated Design

سال چهارم ، نیم سال اول یا دوم هر دو می تواند باشد

Course Code Units Course Title
ENGG4900 2 Professional Practice and the Business Environment

 سال چهارم نیم سال دوم

Course Code Units Course Title
CIVL4516 2 Integrated Design for Environmental Management

بخش B : دروس ریاضی و محاسباتی 

Course Code Units Course Title
CHEM1090 2 Introductory Chemistry [3]
MATH1050 2 Mathematical Foundations [2] [4]
PHYS1171 2 Physical Basis of Biological Systems [5]

بخش B1 : دروس مقدماتی پیشرفته

Course Code Units Course Title
CHEM1100 2 Chemistry 1
CSSE1001 2 Introduction to Software Engineering
ENGG1300 2 Introduction to Electrical Systems
ENGG1500 2 Engineering Thermodynamics
ENGG1600 2 Introduction to Research Practices – The Big Issues
ERTH1501 2 Earth Processes & Geological Materials for Engineers
MATH2000 2 Calculus & Linear Algebra II
MATH2001 2 Advanced Calculus & Linear Algebra II
MINE2105 2 Introduction to Mining
MINE3121 2 Mining Geomechanics
PHYS1002 2 Electromagnetism and Modern Physics
REDE1300 2 Building Construction Management & Economics

بخش B2 : دروس پیشرفته اصلی 

Course Code Units Course Title
CHEE4012 2 Industrial Wastewater & Solid Waste Management
CIVL3150 2 Modelling of Environmental Systems
CIVL4110 2 Coastal & Estuarine Engineering [6]
CIVL4120 2 Advanced Hydraulic Engineering and Structures [7]
CIVL4140 2 Contaminant Transport Modelling
CIVL4160 2 Advanced Fluid Mechanics [6]
CIVL4170 2 Environmental Risk Assessment and Management
CIVL4180 2 Sustainable Built Environment
CIVL4230 2 Advanced Soil Mechanics
CIVL4250 2 Engineering Problem Solving with Numerical Methods
CIVL4270 2 Geotechnical Investigation & Testing
CIVL4280 2 Advanced Rock Mechanics
CIVL4332 2 Advanced Structural Analysis
CIVL4333 2 Advanced Concrete Design
CIVL4334 2 Design of Timber Structures
CIVL4340 2 Wind Engineering
CIVL4412 2 Travel Behaviour and Transport Modelling
CIVL4450 2 Traffic Flow Theory and Emerging Technologies
CIVL4460 2 Highway Geometric Design
CIVL4522 2 Analytical Methods for the Design of Construction Operations
CIVL4560 2 Project
CIVL4580 4 Research Thesis [1]
CIVL4582 4 Research Thesis [1]
FIRE3700 2 Introduction to Fire Safety Engineering
FIRE4610 2 Fire Engineering Design: Solutions for Implicit Safety
MINE4000 2 Mine Waste Management & Landform Design

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.